BOLIGVELGER - TRINN 2

Hold pekeren over boligene. I tabellen nedenfor kan du se plantegninger for ønsket bolig.


Bolig BRA Etasje Plantegninger Innskudd inkl. garasjeplass Felleskostn. pr. mnd. Andel fellesgjeld 50 % Total kjøpesum
22 86,4 m² 2. etasje Solgt 2 000 000 6 410 2 000 000 4 000 000
23 Solgt
24 100,4 m² 2. etasje Solgt 2 100 000 6 920 2 100 000 4 200 000
25 56,6 m² 2. etasje Solgt 1 450 000 4 860 1 450 000 2 900 000
26 92,2 m² 2. etasje Solgt
27 86,4 m² 3. etasje Solgt 2 150 000 6 610 2 150 000 4 300 000
28 103,5 m² 3. etasje Solgt
29 100,4 m² 3. etasje Se plantegning 2 400 000 7 320 2 400 000 4 800 000
30 70,8 m² 3. etasje Solgt 1 850 000 5 780 1 850 000 3 700 000
31 92,2 m² 3. etasje Se plantegning 2 225 000 6 860 2 225 000 4 450 000
32 86,4 m² 4. etasje Solgt 2 250 000 6 740 2 250 000 4 500 000
33 103,5 m² 4. etasje Solgt
34 100,4 m² 4. etasje Solgt 2 600 000 7 590 2 600 000 5 200 000
35 70,8 m² 4. etasje Solgt 1 975 000 5 950 1 975 000 3 950 000
36 92,2 m² 4. etasje Solgt
37 86,4 m² 5. etasje Solgt 2 350 000 6 870 2 350 000 4 700 000
38 103,5 m² 5. etasje Solgt
39 100,4 m² 5. etasje Se plantegning 2 750 000 7 790 2 750 000 5 500 000
40 70,8 m² 5. etasje Solgt
41 92,2 m² 5. etasje Solgt
42 86,4 m² 6. etasje Solgt
43 103,5 m² 6. etasje Solgt 3 150 000 8 400 3 150 000 6 300 000
44 100,4 m² 6. etasje Se plantegning 2 950 000 8 050 2 950 000 5 900 000
45 97,7 m² 6. etasje Solgt
46 86,4 m² 7. etasje Solgt 2 980 000,- 8 910 2 980 000,- 5 960 000
47 103,8 m² 7. etasje Solgt

Bolig 22

Status: Solgt

BRA: 86,4 m²

Etasje: 2. etasje

Innskudd: 2 000 000

Felleskost pr. mnd.: 6 410

Fellesgjeld 50%: 2 000 000

Totalpris: 4 000 000

Se plantegning her


Bolig 23

Status: Solgt

BRA: 88,1 m²

Etasje: 2. etasje

Innskudd: 2 000 000

Felleskost pr. mnd.: 6 450

Fellesgjeld 50%: 2 000 000

Totalpris: 4 000 000

Se plantegning her


Bolig 24

Status: Solgt

BRA: 100,4 m²

Etasje: 2. etasje

Innskudd: 2 100 000

Felleskost pr. mnd.: 6 920

Fellesgjeld 50%: 2 100 000

Totalpris: 4 200 000

Se plantegning her


Bolig 27

Status: Solgt

BRA: 86,4 m²

Etasje: 3. etasje

Innskudd: 2 150 000

Felleskost pr. mnd.: 6 610

Fellesgjeld 50%: 2 150 000

Totalpris: 4 300 000

Se plantegning her


Bolig 29

Status: Ledig

BRA: 100,4 m²

Etasje: 3. etasje

Innskudd: 2 400 000

Felleskost pr. mnd.: 7 320

Fellesgjeld 50%: 2 400 000

Totalpris: 4 800 000

Se plantegning her


Bolig 31

Status: Ledig

BRA: 92,2 m²

Etasje: 3. etasje

Innskudd: 2 225 000

Felleskost pr. mnd.: 6 860

Fellesgjeld 50%: 2 225 000

Totalpris: 4 450 000

Se plantegning her


Bolig 32

Status: Solgt

BRA: 86,4 m²

Etasje: 4. etasje

Innskudd: 2 250 000

Felleskost pr. mnd.: 6 740

Fellesgjeld 50%: 2 250 000

Totalpris: 4 500 000

Se plantegning her


Bolig 34

Status: Solgt

BRA: 100,4 m²

Etasje: 4. etasje

Innskudd: 2 600 000

Felleskost pr. mnd.: 7 590

Fellesgjeld 50%: 2 600 000

Totalpris: 5 200 000

Se plantegning her


Bolig 37

Status: Solgt

BRA: 86,4 m²

Etasje: 5. etasje

Innskudd: 2 350 000

Felleskost pr. mnd.: 6 870

Fellesgjeld 50%: 2 350 000

Totalpris: 4 700 000

Se plantegning her


Bolig 39

Status: Ledig

BRA: 100,4 m²

Etasje: 5. etasje

Innskudd: 2 750 000

Felleskost pr. mnd.: 7 790

Fellesgjeld 50%: 2 750 000

Totalpris: 5 500 000

Se plantegning her


Bolig 43

Status: Solgt

BRA: 103,5 m²

Etasje: 6. etasje

Innskudd: 3 150 000

Felleskost pr. mnd.: 8 400

Fellesgjeld 50%: 3 150 000

Totalpris: 6 300 000

Se plantegning her


Bolig 44

Status: Ledig

BRA: 100,4 m²

Etasje: 6. etasje

Innskudd: 2 950 000

Felleskost pr. mnd.: 8 050

Fellesgjeld 50%: 2 950 000

Totalpris: 5 900 000

Se plantegning her


Bolig 46

Status: Solgt

BRA: 86,4 m²

Etasje: 7. etasje

Innskudd: 2 980 000

Felleskost pr. mnd.: 8 910

Fellesgjeld 50%: 2 980 000

Totalpris: 5 960 000

Se plantegning her